Warning: Creating default object from empty value in /home/passi/public_html/wp-content/themes/canvas/functions/admin-hooks.php on line 160

Skaal Af

Dit het die denkwyse begin word van bykans elke produsent en verbruiker. Die motivering is verskillend, maar tog identies.  Die produsent wil sy wins verhoog, en die verbruiker wil sy uitgawes verminder.  Die geheim tot elkeen se sukses is verskuil in die beginsel van afskaal …

Die konstante bevrediging van die aanvraag van ‘n steeds groeiende verbruikerskorps kom teen ‘n geweldige prys weens die minderwordende bronne. Daar is geen ander opsie as om af te skaal op bykans elke vlak van ons daaglikse bestaan nie.

skaalaf_01 In ons huise en in ons werkplek het dit nou al vir meeste mense ‘n denkwyse geword, waarvan daar nie weer weggedraai kan word nie.  Alles moet kleiner, maar slimmer, goedkoper, meer effektief en doelgerig met ‘n langer lewensduur word.

Plaas genoegsame druk op die “behuisings- en dekorbeursie” van die verbruiker, en wat gebeur? Verfrissende en vernuwende idees kom gewoonlik na vore wanneer die argitekspan of ontwerper se opdrag en uitdaging behels om spasiebenutting en begrotings te optimaliseer.  Die trefkrag moet nog dieselfde bly wanneer die implementering van al die idees gebruiksgereed is en die huisbewoner daarmee begin saamleef.  In meeste gevalle lei die tegnologie tot verbasende uitvindsels, wat dit makliker maak om af te skaal.

Die kuns is natuurlik ook om effektief te kan afskaal in terme van boukoste en vierkante meters, sonder om lewenskwaliteit in te boet.  Daar word inderdaad afgeskaal ten opsigte van die ruimtes waarmee ons voorgangers grootgeword het, en aan gewoond was. Maar danksy die verwagtinge van ‘n jonger, ondernemende generasie verbruikers beteken dit nie dat standaarde en verwagtinge enigsins prysgegee word nie.  Die teendeel is egter die norm.  Jonger egpare en afgetredenes openbaar dieselfde koopkriterium wanneer dit kom by die uitsoek van sekere van hierdie kommoditeite:  klein en kompak.

Ekonomiese druk lei bykans outomaties daartoe dat huiseienaars en ontwikkelaars doelgerig afskaal, maar bepaald meer opvallend in sekere marksegmente met behoud van sekere luukses en standaarde:   kleiner woonerwe, kleiner motors, kleiner woonhuise – alles die nadraai van afskaal.

skaalaf_02

Die vraag ontstaan, waar sal mens begin om af te skaal?   Afskaal het vele gesigte en vele vertrekpunte. Die vraag is:  Is jy ‘n beginner wat van nuuts af teen die eiendomsleer moet begin klim, of is jy ‘n gevestigde huiseienaar wat soek na idees om dit wat jy het, beter te benut?  Vir die gevestigdes is daar natuurlik ‘n sprankelende eerste stap om mee te begin indien jou woonerf dit toelaat en jou stadsbeplanningskema daarvoor voorsiening maak:  jy onderverdeel jou erf.

Die groter woonerwe van weleer in meer gevestigde woonbuurtes kan onderverdeel word in die poging om af te skaal. Daardeur word grootliks geld bespaar op onderhoudskostes, instandhouding van die tuin en die verantwoordelikheid van sekuriteit op groter erfgrense.   Daar is ook ‘n hele paar positiewe ekonomiese gevolge van so ‘n proses van afskaal:  daar is benewens die ekstra inkomste met die verkoop van die onderverdeelde grondstuk, ook vermindering van eiendomsbelasting gegrond op gereduseerde waarde van die restant na die onderverdeling.

‘n Oorsigtelike, wêreldwye beskouing van ontwerpe van woongeriewe in die gevestigde, opgraderende buurte van die meeste stedelike sentra, asook nuwe voorstedelike stigtings, gee ‘n duidelike indruk dat daar op ‘n globale vlak afgeskaal word.  Suid-Afrikaners het veel te leer van hulle Europese broers op hierdie gebied. Vergelykend met konstruksie van so onlangs as ‘n enkele generasie gelede, is dit vir ons opvallend hoe daar spesifiek afgeskaal word ten opsigte van vierkante meter bou-oppervlak en gefokus word op die meerdoeligheid van strukture  – en hier praat ons van uitlegte en beplanning, en nie die estetika as sulks nie.

Nuttige wenke met die doel om af te skaal:

  • Velerlei foto’s illustreer die vernuftige metodes en uitvindsels wat deesdae beskikbaar is om mense te ondersteun in hulle pogings om af te skaal en ruimte te optimaliseer.
  •  Maak gebruik van opvoubare meubels om meerdoelige vertrekke redelik vinnig te ontruim en vir ander aktiwiteite te gebruik.  Motorhuise kan bedags ingespan word vir die beoefening van stokperdjies, vir produksie van verkoopbare items,  of selfs ‘n tuisgimnasium met goeie beligting en genoegsame ventilasie.
  • Maak gebruik van ruimtebesparende waskamermoontlikhede of selfs as jou kombuis knap is:  meeste fabrikate het stapelfunksie in gedagte gehou met die ontwerp van tuimeldroeërs, wat direk bo-op wasmasjiene kan pas. ‘n Volle besemkas kan die plek van ‘n tuimeldroeër, wat sy staanplek bo-op die wasmasjien gevind het, inneem.
  • Uitvoustrykplanke, wat teen die muur gemonteer is, kan ook bydra tot doeltreffende ruimtebesparing in die waskamer.
  • Oopplankombuise, wat groot genoeg is om ‘n eetkamertafel te huisves, kan die idee van ‘n aparte eetkamer oorbodig maak en sodoende die koste van ‘n volle vertrek by die beplanning van jou volgende woning bespaar.  Die gebruik vir formele etes aan huis, is aan’t verdwyn, en in die plek daarvan raak restaurante meer gewild.  In Europa word dit al vir dekades so gedoen.
  • Kinderkamers kan met stapelbeddens toegerus word en sodoende ook vierkante meters beskikbaar stel wat kinders eerder as speelarea kan benut.
  • Uitvoubeddens is soortgelyk aan uitvoustrykplanke, wat bedags teen ‘n muur weggebêre kan word.  Gasteslaapkamers, wat merendeels onbenut bly, kan meer doeltreffend as studeerkamers gebruik word met sleeper couches vir besoekers wat wil oorslaap.
  • Raak ontslae van dié dinge wat jy nooit gebruik nie.  Dit neem soveel stoorruimte in beslag wat jy vir iets nuttiger kan aanwend.

 Die muntstuk van afskaal het ook ‘n ander kant – en dit is opskaal. Jou lewenskwaliteit kan “opskaal” met die ekstra besteebare inkomste wat sal ontstaan indien jy doeltreffend kon afskaal in areas waar jou woning jou ekstra geld gekos het. Ook deurdat jy nou ekstra inkomste kan verdien in die areas wat voorheen onbenut was, of deurdat jy ‘n goedkoper huis kon bou danksy doeltreffende afskaling van jou vorige lewenspatroon. 

No comments yet.

Leave a Reply